Stavba domu svépomocí

  

!Stavební deník
 

Stavební deník
www.domeceksnu.cz
       
Přidat do oblíbených

Načítám obsah...
Vyhledávání
Menu
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
ReklamaAutor:
10482+5684 (32767)Daves (Administrátor)
  
Vytvořeno: 03.06.2010 - Změněno: 11.03.2015

Základové pasy svépomocíPro svépomocné stavebníky budou základy domu první velkou prací na budoucím domě. A poměrně složitou. Mnoho stavebníků to nakonec odradí a raději zvolí firmu, než svépomoc. Možná ale zbytečně, protože zase tak složité to není a spíše je potřeba podpora od někoho, kdo již základy domu stavěl a též dobrá teoretická příprava. Sám jsem hodně váhal a na základy si netroufal. Ale kamarád mě podpořil, teorii jsem si nastudoval sám a nakonec to všechno krásně klaplo.

Nenechte se tedy odradit a směle čtěte dál...Základy domu jsou tvořeny základovými pasy, což jsou vyhloubené rýhy pod nezámrznou hloubku. Jejich tvaru, hloubce a šířce se věnuje samostatná část projektu. Vzhled a provedení je závislé na místním složení podkladu. Jinak vypadají základy pro jílové podloží a jinak pro stavbu na skále. Občas možná uslyšíte, že dřív se základy vůbec nedělaly nebo to bylo pár kamenů a domy stojí dodnes, tak jakápak věda. Je potřeba si ale uvědomit, že dříve se nepoužívaly materiály jako ytong nebo liapor. To že kamenná zeď stojí dodnes, to není argument hodný ošizení základů.

Příklad kousku projektu základů:


Základové pasy svépomocí-zaklady

PřípravaPřed tím, než se na základy vůbec vrhnete, je dobré mít připraveno několik věcí:
 • výztuže, běžně nazývané roksory, odborně pak hřebínková ocel
 • zemnící pásku, která se prodává na kila v rozměru 30mm x 4mm v pozinkové úpravě
 • zemnící vodič, který se prodává též na kila, průměr 8mm v pozinkové úpravě
 • zemnící spojky, kterými budete spojovat zemnící pásku a připojovat zemnící pásku k zemnícímu vodiči
 • asfaltový lak nebo nějakou barvu na asfaltové bázi - tlumex
 • materiál na prostupy

Též je dobré v předstihu spočítat přibližný objem základů a kontaktovat betonárku a informovat je o záměru lití pasů.

VyměřeníJakmile máte vše výše připraveno, musíte zaměřit polohu budoucího domu. Polohu byste měli mít zakreslenou v situačním plánu, kde bude vyznačena vzdálenost od hranice pozemku. Tuto vzdálenost byste neměli udělat kratší, pokud nechcete mít v budoucnu problém se stavebním úřadem a sousedy. Větší vzdálenost nikomu vadit nebude, někdy stavební úřady rovnou ve stavebním povolení píší formulaci "ve vzdálenosti nejméně...".

K vyměření budeme potřebovat:
 • pásmo
 • dlouhé hřebíky
 • víčka pet lahví
 • provázek
 • pet lahev
 • vápno

Rozhodněte se pro jednu stěnu a na několika místech vyměřte polohu vzhledem k hranici pozemku. Poté udělejte mezi těmito body průměr a natáhněte provázek. V ideálním případě budou samozřejmě všechny body v jedné lajně. K označování bodů jsem používal víčka od pet lahví výraznějších barev (oranžová, žlutá, bílá), která jsem propíchl 15cm dlouhým hřebíkem a zatloukl do země. Máme tedy vynesenou jednu stěnu ve správné vzdálenosti od hranice pozemku. Nyní stejným způsobem vyneseme kolmou stěnu. V místě, kde se nám provázky protnou bude roh domu. Nyní překontrolujte kolmost. Pomůže nám pythagorova věta o pravoúhlém trojúhelníku. Na jedné straně odměřte 4m, na druhé 3m a vzdálenost mezi těmito body musí být 5m. Obdobně si můžete vynést 8m a 6m, přičemž mezi těmito body musí být 10m. Pokud tomu tak není, nejsou stěny na sebe kolmé a je potřeba je upravit tak, aby byly. Jakmile jsou, naměřte a vyneste rovnoběžné stěny. Pomocí pythagorovy věty si spočtěte úhlopříčku a zkontrolujte vaše počínání (uhlopříčka = odmocnina součtu strana1 na druhou a strana2 na druhou). Pokud vše sedí, pak gratuluji - máte vyměřeno. V opačném případě jste někde udělali chybu.

!Stavební deník
 
!Stavební deník
 


Základní obvod bychom tedy měli, nyní začněte vyměřovat jednotlivé pasy. Doporučuji se na tento úkol předem připravit, vytisknout si jeden papír s půdorysem základů a od jednoho rohu si spočítat všechny vzdálenosti. Pak pouze natáhnete pásmo a budete zapichovat jednotlivé značky na příslušných vzdálenostech. Nikdy neměřte vzdálenost mezi jednotlivými značkami, ale vždy z jednoho rohu, protože v opačném případě by se vám všechny nepřesnosti sčítaly. Až budete mít všechny značky zapíchané, pouze je spojíte provázky.

Vyměřování základových pasů
 


VyznačeníMáme tedy provázky na příslušných místech základových pasů. Nyní je potřeba bagristovi vyznačit, kde má kopat. Samozřejmě nebude hrabat podle provázků, potrhal by je. Proto je nutné jednotlivé pasy vysypat vápnem. Sypat se dá určitě i světlým pískem, kamínky nebo stříkat sprejem. My se drželi vápna, neboť jsme měli velkou zásobu. Z počátku jsme zkoušeli různé způsoby značení, od sypání přímo z pytle přes malou lopatku až jsme dospěli k uříznutému spodku pet lahve. Dobře se s ní vápno nabírá, dobře se s ní vyznačuje a pet lahev má každý.

Vyznačení základových pasů
 
Vyznačení základových pasů
 


Jakmile máte vysypáno, je na čase sehnat bagristu a domluvit si termín hrabání základů. Doporučuji celou věc neunáhlit a počkat si na hezké počasí. Pokud bude při hrabání mokro, jednak těžká technika zdevastuje celý pozemek a i pro nákladní auto by mohlo mít problém s přesunem hlíny a druhak hrozí, že se bude zemina sesouvat a padat do výkopů. Navíc pokud zaprší před vylitím betonem, můžete mít v základových rýhách vodu a budete ji pak těžko dostávat ven. Čím více hlíny se sesype, tím více betonu pak do základů padne a tím dražší základy budou.

Máme bagristu a víme kdy přijede. Zavoláme do betonárky, že bychom další den chtěli betonovat a oznámíme předběžné teoretické množství betonu s tím, že ráno ještě množství upřesníme. Beton je tedy dobré objednat až na odpoledne. Dopoledne pak stihnete udělat přípravné práce.

Vyznačené základové pasy
 


Pokud jsme to ještě neudělali, tak z vyměřených základů sejmeme provázky a ujistíme se, že máme všechny shora zmíněné věci. Tedy máme dostatek roksorů, které budeme minimálně po metru zapichovat do základů, máme materiál na prostupy a víme kde jsou, máme zemnící pásku a vodič. Zemnící páska odpovídá obvodu domu.

Hloubení základových pasůPokud všechno máme, můžeme s klidným svědomím čekat na bagristu. Ten pak podle vyznačených čar vyhrabe základové pasy.

základová rýha spára pás
 
základová rýha spára pás
 


Postup závisí na typu zeminy, kterou bude hloubit. Kameny a skály samozřejmě znamenají problém. V našem případě byl všude jíl a bagrista si s ním hravě poradil, rychlostí zhruba tři metry za patnáct minut. Obvyklá cena pro naše okolí je 750Kč/hodinu. Hodně přibližně lze tedy říci, že metr výkopu je za 70kč :) Z toho je zcela jasné, že nemá význam se o výkop pokoušet svépomocí.

základová rýha spára pás
 
základová rýha spára pás
 
Vyhloubené základy
 


Zemnící pásekZde musím poznamenat, že jsme stavěli v době, kdy hromosvod nebyl podmínkou a v projektu jej nemáme. Zemnící pásek jsem se rozhodl položit čistě dobrovolně - pro strýčka příhodu. Není vyžadován ani z pohledu elektro, protože jsme nepřekročili vzdálenost od přípojného místa, která by to vyžadovala. Aktuální situace se však může lišit podle platých předpisů a norem.

Jakmile jsou základy vyhrabány, je čas položit zemnící pásku. Pokládáme ji naplocho, ať má hezký styk s podložím. V rozích ji pomocí dvou hasáků překroutíme o 90 stupňů, ohneme a překroutíme zpět naplocho. Osvědčila se nám metoda odvalování proti směru navinutí. Celé kolo pásky jsme hodili do výkopu, jeden s kolem otáčel proti směru odvalování a druhý ušlapával pásek k zemi. Kdybychom to dělali opačně, tedy jen odvalovali klubo po směru, nešel by nejspíš pásek ušlápnout a zvedal by se.

Zemnící pásek na dně základového pasuzákladová rýha spára pásu
 
Zemnící pásek na dně základového pasuzákladová rýha spára pásu
 


Spoje jednotlivých pásek a zemnících vodičů zatřeme tlumexem. V protilehlých rozích a místě rozvaděče vytáhneme zemnící vodič nad úroveň terénu a v místě budoucího přestupu beton-vzduch jej také zatřeme.

Detail spoje zemnícího pásku
 


Občas se vyskytuje názor zasypat pásek hlínou nebo štěrkem, případně celé základy podsypat. Nepřišel jsem na rozumný důvod a v našem případě, kde je všude jíl, by to spíše mohlo znamenat zavodnění základu. Naopak je potřeba celou základovou spáru vybrat a vyčistit od větších kusů napadané zeminy. Podsypání základů souvisí s únosností podloží a stanovit by jej měl projekt základů.

Protože se nacházíme v čistém jílu, jsou naše základy úplně suché a dovolil jsem si pásek nechat mezi podložím a betonem. Běžně se ale pásek podkládá tak, aby byl chráněný betonem. Vodivost zajistí vlhké základy.

Výpočet objemu betonu pro základové pasy

Nyní máme připravené základové pasy pro zalití betonem. Zkontrolujeme jejich stav. Pokud jsou čisté a bez větších sesuvů půdy, tak jak je vidět na obrázku A, pak můžeme směle betonovat až po okraj. Pokud však vypadají jako na obrázku B, bylo by betonování o mnoho nákladnější, protože by do takto vyhloubených pasů padlo o třetinu více betonu. Proto je výhodnější zabetonovat pás jen do rozumné výšky a dále pokračovat ztraceným bedněním, případně rovnou celý pás vyšalovat.

Základové pasy svépomocí-Fotografie-0561
Teď je ten správný okamžik spočítat, kolik betonu vlastně potřebujeme. Abychom to dokázali, musíme si stanovit rovinu. V tomto ohledu se mi nejvíce osvědčil samonivelační laser. Investice přibližně dva tisíce do značky BOSCH a ušetří spousty času a problémů. Práce s hadicovou vodováhou je zbytečně komplikovaná a pomalá. Tím, že si stavíme sami, nejsme omezeni časem a práci s laserem necháme na večer, kdy bude ve tmě laser pěkně vidět. Od plánované roviny čisté podlahy odečteme sílu její skladby, sílu základové desky a počet řad ztraceného bednění vynásobený jeho výškou. Do této hladiny by nám měl beton sahat. Osobně jsem zvolil cestu zatlučených roksorů. Nechal jsem pěkně v požadované výšce laser svítit uvnitř základového pasu a po několika metrech zatloukl do země roksory tak, že jejich vršky byly na úrovni promítané roviny. Jakmile máme všechny roksory zatlučené, změříme postupně jejich délku od země ke konci, sečteme a vydělíme jejich počtem. Jinými slovy vypočítáme průměrnou hloubku základových pasů. Změříme jejich šířku, vynásobíme hloubkou a délkou a vyjde nám teoretické množství potřebného betonu. Přidáme nějaké procento pro jistotu navíc a ihned ráno zavoláme do betonárky jaké množství betonu potřebujeme. Pokud to terén dovolí, objednejte si čerpadlo. S čerpadlem na betonování stačí jeden pracovník a za pár minut je hotovo. Bez čerpadla to znamená několik lidí, kteří budou beton pádlovat. Čerpadlo si v našem případě účtuje 2000Kč za hodinu a 1000Kč za mytí.

Nesmíme zapomenout udělat prostupy. Tedy vynechat v základech díry, kudy nám v budoucnu půjde hlavní přívod elektřiny, hlavní přívod vody, plynu a kanalizace. Polohu těchto přípojek si najdeme v příslušných projektech. Prostupy jsem řešil jako čtvercové krabice stlučené z prkýnek, ale můžete použít jistě i kus dostatečně velké trubky. Zde přidám jednu chytrou radu - pokud budete po betonáži chtít bednění prostupů vyndat, obalte jej polystyrenem. Samotné bednění prostupů je potřeba v základech dobře ukotvit, aby tlakem betonu neuplavalo.

Na následující den se hezky vyspíme.

Betonování základových pasůProč vlastně tak chvátáme s tím zalitím pasů ?Pokud je hezké počasí, tak hrozí maximálně sesuvy. Pokud by však začlo pršet, hrozí mimo sesuvy i zaplavení vodou. V žádném případě nebetonujte do vody nebo dokonce do bláta ! Z možného deště jsem měl velký strach a proto jsem na zalití základů také náležitě chvátal. Večer bagrista základy dohrabal a ráno už v nich byl beton. Pár hodin po poledni začalo pršet. Pokud prší na vysychající základy, pak je to mnohem lepší, než aby do nich pražilo slunce. Nemusíte je pak ani kropit.

Čerpadlo se ovládá vysílačkou, hadice se ponoří do základu a tak jediná práce, kterou je možné dělat, je urovnávání betońu hráběmi.

!Stavební deník
 
!Stavební deník
 
!Základové pasy svépomocí
 


Nalité základy urovnáme a uhladíme hráběmi a necháme zavadnout. Pak napícháme po metru roksory, na které později navážeme ztracené bednění.

!Stavební deník
 
!Stavební deník
 
!Stavební deník
 
!Stavební deník
 


Hotovo, gratuluji - základy svépomocí máte za sebou.

!Stavební deník
 


Beton necháme vyzrát, pokračovat můžeme nejdříve následující den.


| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole
 07.09.2017 23:47:20 

Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 08.03.2016 20:45:01 


Když jsme stavěli my, tak jsme žádný vytyčovací protokol neměli. Stavební úřad nic nikam nezanášel. Do katastru jsme dům museli zapsat sami už ve fázi rozestavěné stavby, což vyžadovala banka. Učinili jsme tak na základě zaměření rozestavěné stavby. Když jsme kolaudovali cestu, tak to probíhalo úplně stejně. Musel se zaměřit reálný stav, nehledě na to, co bylo vyměřeno a vytyčeno. A na základě toho se cesta zanesla do katastru a zkolaudovala. Ale netvrdím, že se něco od té doby nezměnilo.


10482+5684 (32767)Daves (Administrátor)
  
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 08.03.2016 20:20:00 


Dobry den pane Zaklad,
pan Siflorník zadne milne informace nema. Bez radonu Vam stavebni urad nevyda stavebni povoleni bod 1. Bez vytycovaciho protokolu nemuzete stavet, protoze stavebni urad jej vyzaduje, aby posleze mohl byt Vas dum zanesen do dig. katastru. Nevim jak by jste chtel zanest do katastru dum, kdyz neznate souradnice. Nevarim tu z vody, ale z aktualniho stavebniho povoleni, kde jsem tohle vsechno resil.

Pekny den


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 08.03.2016 11:51:01 


Dobrý den.
Pane Siflorník. Asi máte milné informace. Žádný protokol nepotřebujete. Je to přesně nesmysl jako s radonem jen proto , aby jste si vydělali peníze za něco co není potřeba.
S přáním hezkého dne Jan Základ, Znojmo, ul. Dobšická 21/13


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 15.01.2015 20:32:05 


jsem teprve ve fázi projektu a příprav, ale na stavebním úřadu mi bylo sděleno přímo od pracovnice, která bude mít mou věc na starosti, že zaměření stavby je potřeba a lépe dělat až třeba při postavení zdí do výše min.1 m , jednak pro pojištění a pro následné zapsání do katastru nemovitostí , zaměřit jednoduchý obdélník při dnešních laserových přístrojích musí zvládnout s prominutím každý trošinečku zručnější člověk ( kdo takový není se asi nebude pouštět do stavby svépomocí) proto se na mne nezlobte, ale jsou to podle mne jen uměle vyhození peníze oknem . PS: snad mi to vyjde jen na ohlášku do 150m.


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:vytycenie stavby21.10.2014 08:09:12 


Dobrý den, je pravda, že při kolaudaci je potřeba vytyčovací protokol s náležitostmi. Jsem geodet už s nějakou praxí a vím o čem je řeč. My bereme za vytýčení stavby včetně vytyčovacího protokolu a zajišťovacích laviček od 3 000 Kč do cca 6 000 Kč. Když si vezmete čas a nervy a že to děláte prvně nebo i podruhé s provázky, myslím si, že cena je akceptovatelná a hlavně to máte bez starostí. Sami si vytyčovací protokol dělat nemůžete. Musí pouze geodet a dodatečně vám to nikdo neudělá.
S přáním pěkného dne
Ing. Václav Sotorník


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:vytycenie stavby03.04.2014 21:49:58 


Na stavebním úřadě proti tomu nic neměli. Dům máme zaměřený a zanesený v katastru.
Kolaudace bude kapitola sama pro sebe, pak o tom napíšu.
Obecně ale přemíra zbytečných papírů jen podporuje prostředí pro korupci.


10482+5684 (32767)Daves (Administrátor)
  
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 vytycenie stavby03.04.2014 21:35:06 


ahojte, mam jednu otazku na vas. Ocividne ste si vytycovali stavbu sami a teda sa chcem spytat, ako to chcete riesit (ale ste riesili) pri kolaudacii? Totiz autorizovany geodet by mal po vytyceni stavby vydat vytycovaci protokol, ktory je potrebny pri kolaudacii.

Dakujem za odpoved
Ondrej


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]Materiál ze serveru domeceksnu.cz nesmí být publikován bez souhlasu autora.
David Spilka (Daves), tel.: 775 328 374, email: pošli email, ICQ: 109318615Termovizní měření úniku tepla - klikni zde pro více informací